La Lita News: taller on la ciutadania exerceix el dret a la informació. Carmel Amunt

Coneix ‘La Lita News’, espai on la ciutadania va tenir l’oportinitat de compartir el dret a la informació del que n’és propietària.

La ciutadania té dret a rebre informació a emetre-la i a gestionar-la participant en els òrgans públics de garantia de drets i deures.

En aquest cal, les desigualtats en salut són la construcció d’un nou marc referencial. Dins del Pla de Desenvolupament Comunitari de Carmel Amunt i emmarcat especificament en el seu projecte sociosanitari i els seus objectius, neix “La Lita news”.

 

Un treball realitzat per sicom.cat

About the author: admin